Hisense Hi-Therma Monobloc

4 kW Hisense Hi-Therma Monobloc ima-vesilämpöpumppu, hinta 3200 eur + ALV

AHZ-044HCDS1

 

8 kW Hisense Hi-Therma Monobloc ima-vesilämpöpumppu, hinta 4900 eur + ALV

AHZ-080HCDS1

Lisätietoja löydät: Hisense heat pumps

...................................................................................................................................................

Hisense Hi-Therma Split 

6 kW Hisense Hi-Therma Split ima-vesilämpöpumppu, hinta 3400 eur + ALV

AHM-060HCDSAA/ AHW-060HCDS1

 

8 kW Hisense Hi-Therma Split ima-vesilämpöpumppu, hinta 3600 eur + ALV

AHM-080HCDSAA/ AHW-080HCDS1

 

Lisätietoja löydät: Hisense heat pumps

HISENSE ilma-vesilämpöpumput